Winkel voorwaarden

Algemene voorwaarden https://www.blinds-4-you.com/nl/ van toepassing vanaf 24 mei 2018.

 1. Algemene informatie
 2. Eigenaar en contactgegevens:

  • "Blister" Witold Sozański, Andrzej Cygan Sp. J.
  • ul. Pużaka 55a
  • 38-400 Krosno
  • Polen
  • REGON: 370363256
  • Ondernemingsnummer KRS: 0000119547 Districtsrechtbank te Rzeszów 12e Afdeling Economische Zaken (Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy) KRS
  • BTW-nummer: PL 6841866497
  • Vaste lijn: +48 13 43 226 04
  • Mobiel: +48 799 129 900

  Klachtenadres:

  • "Blister" Witold Sozański, Andrzej Cygan Sp. J.
  • ul. Pużaka 55a
  • 38-400 Krosno
  • Polen
  • Vaste lijn: +48 13 43 226 04
  • Mobiel: +48 799 129 900

  Onze bankgegevens en bankrekeningnummer (PLN):

  • Banknaam: ING Bank Śląski S.A.
  • IBAN: PL07 1050 1458 1000 0012 0231 5568
  • SWIFT: INGBPLPW

  Onze bankgegevens en bankrekeningnummer (EUR):

  • Banknaam: ING Bank Śląski S.A.
  • IBAN: PL94 1050 1458 1000 0023 0152 1882
  • SWIFT: INGBPLPW

  Onze bankgegevens en bankrekeningnummer (GBP):

  • Banknaam: Raiffeisen Bank Polska S.A.
  • IBAN: PL38 1750 0012 0000 0000 2373 4737
  • SWIFT: RCBWPLPW

 3. Definities
 4. Aankoopbewijs - factuur of bon overeenkomstig de btw-wet van 11 maart 2004 met eventuele latere wijzigingen alsmede overige wettelijke bepalingen.

  Afgiftemoment - moment waarop de koper of de door hem aangeduide persoon de goederen in ontvangst neemt.

  Afgifteplaats - leverpunt uit de bestelling van de koper.

  Bestelling - wilsverklaring van de koper die is geuit op het portaal van de webwinkel met daarin: het soort en het aantal producten; soort levering; betalingstype; afgifteplaats van het goed, gegevens van de koper en direct bedoeld om een overeenkomst tussen de koper en de verkoper te sluiten.

  Betaling - betalingsmethode.

  Burgerlijk Wetboek - Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964, met eventuele latere wijzigingen.

  Consumentenwetgeving - Poolse wet inzake de rechten van de consument van 30 mei 2014.

  Goed - roerend goed waarop een overeenkomst van toepassing kan zijn.

  Juridisch tekort - situatie waarin het verkochte goed eigendom is van een derde of belast is met het recht van een derde, of waarin de beperking in het gebruik of het bezit van het goed voortvloeit uit een beslissing of uitsprak van een bevoegd orgaan.

  Klant - volwassen natuurlijke persoon die met volledige rechtsbekwaamheid, rechtspersoon of organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, met volledige bekwaamheid om aankopen te verrichten namens zijn economische of professionele activiteit.

  Koper - consument of klant.

  Levering - soort levering en aanduiding van de vervoerder en de leveringskosten.

  Leveringstermijn - het op de productkaart opgegeven aantal werkuren of -dagen (en als dit niet is opgegeven - vermoedelijke 7 tot 14 werkdagen).

  Leverpunt - plaats waar goederen worden geleverd die geen postadres is uit het overzicht op de webwinkel van de verkoper.

  Materieel tekort - onregelmatigheid van het verkochte goed uit de overeenkomst, met name:

  • ontbreken van eigenschappen die het product zou moeten hebben, gelet op de doelstelling van de overeenkomst of de omstandigheden;
  • ontbreken van eigenschappen die door de verkoper zijn gegarandeerd aan de consument, of ongeschiktheid die door de consument is gemeld aan de koper bij het afsluiten van de overeenkomst, zonder dat de verkoper daar bedenkingen over heeft geformuleerd;
  • onvolledigheid;
  • nn geval van onregelmatigheden bij het monteren en opstarten, indien deze handelingen zijn verricht door de verkoper of een derde waarvoor de verkoper aansprakelijk is.

  Overeengekomen goed - overeengekomen producten en levering.

  Overeenkomst - overeenkomst die wordt afgesloten buiten het kantoor van de ondernemer of op afstand, in de zin van de consumentenwet van 30 mei 2014 voor consumenten en verkoopovereenkomst in de zin van art. 535 van het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 voor kopers.

  Postadres - voor- en achternaam of naam van de instelling, ligging (in geval van een plaats met meerdere straten: straat, huisnummer, flatnummer; in geval met maar een straat: plaatsnaam en huisnummer), postcode en plaatsnaam.

  Privacybeleid - subpagina van de winkel met gegevens over de bescherming van uw persoonsgegevens, beschikbaar via https://www.blinds-4-you.com/nl/privacybeleid.

  Product - minimaal en ondeelbaar aantal goederen die kunnen worden besteld, vermeld in de webwinkel van de verkoper als eenheid tegen een bepaalde prijs (prijs/eenheid).

  Productkaart - individuele subpagina van de winkel met gegevens over een bepaald product.

  Systeem - stelsel met diverse IT-apparaten en softwaretypes om gegevens te verwerken en te bewaren of te verzenden en te ontvangen via het daartoe geschikte netwerk van de eindapparatuur, meestal het internet.

  Tekort - zowel materieel als juridisch tekort.

  Verkoper - Eigenaar - „Blister” Witold Sozański, Andrzej Cygan Sp. J.

  Wet - wetgeving van algemeen geldende aard, goedgekeurd door het Poolse Parlement.

  Wetboek van goede praktijken - geheel van procedures, met name de ethische en professionele normen uit art. 2 punt 5 van de Wet van 23 augustus 2007 tot bestrijding van oneerlijke marktpraktijken, met eventuele latere wijzigingen.

  Winkel - internetservice op https://www.blinds-4-you.com/nl/, waar de koper goederen kan bestellen.

  Winkelmandje - lijst met producten die door de verkoper worden aangeboden in zijn winkel.

 5. Algemene voorwaarden
 6. De overeenkomst wordt afgesloten in het Pools, overeenkomstig het Poolse recht en deze voorwaarden. De verkoper is verplicht om diensten te leveren en goederen te leveren die vrij zijn van tekorten. Alle prijzen die door de verkoper worden vermeld zijn in Poolse zloty en zijn brutoprijzen (inclusief btw) en staan vermeld op de productkaarten als Prijs. De productprijzen bevatten de leveringskosten niet. Deze worden bepaald in de volgende fase van de bestelling (winkelmandje). Alle termijnen worden berekend volgens art. 111 van het Burgerlijk Wetboek, dus de in dagen uitgedrukte termijn loopt af op de laatste dag, en indien het begin van deze termijn op een speciale dag valt, wordt daarmee geen rekening gehouden.

  De verkoper doe er alles aan om de koper gebruikt maakt van het systeem te garanderen dat de webwinkel goed werkt met de volgende browsers: Microsoft Edge 41 of nieuwer, Firefox 60 of nieuwer, Chrome 66 of nieuwer, Opera 53 of nieuwer.

  De verkoper houdt zich aan alle goede praktijken.

 7. Overeenkomsten, verwerking en verzending
 8. Verkoper - eigenaar van Blister - fabrikant, verkoper en serviceverantwoordelijke. De webwinkel is actief op https://www.blinds-4-you.com/en/, https://www.blinds-4-you.com/nl/, https://www.zaluzjedrewniane.pl, http://www.blister.com.pl, https://www.holzjalousien24.de en https://www.zaluziedrevene.sk.

  Bestellingen zijn mogelijk via:

  1. Website (24 uur per dag, het hele jaar lang), via de formuleren op de website. Om een bestelling te plaatsen dient de koper minstens de volgende handelingen te verrichten, waarvan sommige zich meermaals herhalen:
   • product toevoegen aan winkelmandje;
   • keuze van levermethode;
   • keuze van betaalmethode;
   • keuze van leverplaats;
   • plaatsen van de bestelling door te drukken op „Ik bestel”.
  2. via e-mail naar .

  Zodra de klant een bestelling plaats, wordt er een overeenkomst afgesloten. Rembours-bestellingen worden onmiddellijk uitgevoerd en bestellingen via overschrijving of PayPal nadat het geld is binnengekomen op de bankrekening van de verkoper, wat binnen ene termijn van 30 dagen na de bestelling moet gebeuren, tenzij de klant buiten zijn schuld om niet in staat was te betalen en hij de verkoper daarvan op de hoogte heeft gesteld.

  De overeenkomst met de klant houdt tevens in dat deze akkoord gaat met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens overeenkomstig het Privacybeleid.

  Er wordt een overeenkomst met de klant gesloten zodra de verkoper de bestelling aanneemt en de klant daarvan op de hoogte brengt (binnen 48 werkuren na de bestelling). De bestelling wordt uitgevoerd op voorwaarde dat er een telefoonnummer of e-mailadres is opgegeven zodat de bestelling kan worden bevestigd. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen in te houden, te annuleren of te wijzigen ingeval:

  1. de verkoper 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling nog steeds geen contact heeft kunnen opnemen met de koper (geen antwoord op e-mail of telefoon);
  2. de gegevens uit de bestelling niet correct zijn;
  3. er zich een fout heeft voorgedaan op de website of in de database waardoor de prijzen van het product of andere kosten in verband met de verwerking van de bestelling verkeerd zijn berekend;
  4. de verkoper na 30 werkdagen het voorschot van de koper nog steeds niet heeft ontvangen (als dat nodig was) of er een te laag voorschot is betaald;
  5. er zich omstandigheden voordoen waardoor de bestelling niet volledig of tijdig kan worden uitgevoerd (bijv. tekort aan grondstoffen).

  Bestellingen worden uitgevoerd binnen een termijn van 7 tot 14 werkdagen (naargelang het producttype). Wanneer de bestelling niet kan worden uitgevoerd, ontvangt de besteller daarover een e-mail of telefonisch berichtje. Als de bestelde goederen niet aanwezig zijn in het magazijn, laten wij u zo spoedig mogelijk weten wanneer de bestelling zal worden uitgevoerd.

  De goederen worden verzonden binnen de termijn die vermeld staat op de productkaart en voor complexe bestellingen met meerdere producten binnen de langste van de verschillende termijnen. De termijn begint zodra de bestelling wordt uitgevoerd.

  De aangekochte goederen en de door de koper gekozen verkoopdocumenten worden verzonden op de wijze die door de klant zelf is geselecteerd en op de door hem aangegeven afgifteplaats.

  De verzendingskosten zijn voor rekening van de koper. Er zijn twee betaalwijzen mogelijk:

  • rembours - verpakkings- en verzendingskosten vermeld op de subpagina van het winkelmandje;
  • overschrijving van tevoren - verpakkings- en verzendingskosten vermeld op de subpagina van het winkelmandje.

  In geval van atypische bestellingen worden de uiteindelijke verzendingskosten vastgelegd wanneer de bestelling wordt besproken. De goederen worden geleverd via een koeriersbedrijf, zonder gegarandeerde leveringstijd. Wanneer de leverancier de ontvanger niet heeft aangetroffen op het opgegeven adres, kan deze contact met hem opnemen om de volgende afgiftedatum af te spreken. Ingeval de tweede poging ook vruchteloos blijkt, zijn alle latere afgiftekosten voor rekening van de klant. De koper dient de inhoud van de verzending na te kijken op transportschade. Ingeval de verzending is beschadigd, dient deze te worden geweigerd, dient er in aanwezigheid van de koerier een schadeprotocol te worden opgesteld en zo snel mogelijk contact worden opgenomen met de verkoper om dit voorval op te helderen. Nadat de verzending is overhandigd, is ieder risico in verband met schade of verlies van de verzending voor rekening van de koper.

  Tot een maand na de verzending van uw bestelling behoudt de verkoper zich het recht voor om één keer een e-mail te versturen naar het in uw bestelling vermelde e-mailadres met daarin een verzoek om uw oordeel over onze producten of ons bedrijf kenbaar te maken.

 9. Opzegrecht
 10. Aangezien verkoper zich bezighoudt met productie, wordt ieder product vervaardigd op individueel verzoek van de klant. Aangezien aangekochte goederen kunnen dan ook niet worden geretourneerd, tenzij in verband met schade of in onderstaande gevallen. De verkoper is niet aansprakelijk voor fouten in de bestelling van de koper (afmetingen, kleur, enz.). Overeenkomstig art. 38 van de consumentenwet heeft de consument het recht om de overeenkomst op te zeggen wanneer deze betrekking heeft op niet vooraf vervaardigde goederen die zijn vervaardigd volgens de specificatie van de consument en bedoeld zijn voor zijn individuele behoeften.

  • Klachten kunnen worden aangenomen op basis van het aankoopbewijs (bon of factuur);
  • U krijgt een garantie van 24 maanden op alle producten uit onze webwinkel;
  • De garantie heeft geen betrekking op schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik of de montage van de aangeboden producten;
  • Mankementen of tekorten in de aanvulling (bijv. Montage-elementen) moeten worden gemeld binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van de verzending;
  • Bij het indienen van zijn klacht dient de klant aan de ondernemer duidelijk te maken wat er scheelt met de goederen en deze persoonlijk terug te sturen naar de plaats die wordt vermeld in de overeenkomst (als deze plaats niet is vermeld, dan naar de plaats waar de goederen hem zijn overhandigd). Voor de veiligheid moeten retourzendingen in de originele verpakking worden verzonden;
  • Klachten worden behandeld binnen een termijn van 14 dagen na de levering van het beschadigde pakje op het adres van de kope;
  • Verschillende die het gevolg zijn van de computerinstellingen van de koper (kleur, verhoudingen enz.) vormen geen basis om een klacht met betrekking tot de aangekochte goederen in te dienen;
  • Klachten mogen ook gaan over verborgen gebreken als gevolg van bouwtechnische en technologische oorzaken (bijv. slecht werkende jaloeziemechanismen). Veranderingen die zich voordien tijdens de garantieperiode maar het gevolg zijn van natuurlijke slijtage zijn geen mankementen;
  • De fabrikant is niet aansprakelijk voor producten met afmetingen dien hoger zijn dan degene die worden aanbevolen voor een bepaald producttype. De technische specificatie is te vinden op de productkaart op de website;
  • Ingeval een klacht wordt erkend (mankement of onregelmatigheid) worden de defecte goederen gratis hersteld of vervangen en opnieuw geleverd bij de klant op kosten van de verkoper. Als een herstelling of vervanging niet mogelijk is (ontbreken, einde reeks/productie), dan krijgt de koper zijn geld terug;
  • In geval on ongerechtvaardigde klachten worden de goederen teruggestuurd naar de klant in een rembourszending (tegen betaling);
  • Wanneer de geleverde goederen mechanisch beschadigd zijn geraakt tijdens het vervoer maar dat pas zichtbaar is nadat de verpakking is geopend, dan dient Blister daar onmiddellijk van op de hoogte te worden gesteld via de telefoon.
  • De verkoper behoudt zicht het recht voor om verzendingen die op zijn kosten zijn geretourneerd zonder voorafgaande afspraak met de verkoper te weigeren.

 11. Vrijwaring
 12. In plaats van een beroep te doen op de door de verkoper verleende garantie mag de koper zijn rechten doen gelden in de vorm van een vrijwaring voor fysieke mankementen aan de goederen conform art. 556 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

 13. Beleid in zake privacy en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens
 14. De persoonsgegevens van de koper worden beheerd door de verkoper. Overeenkomstig de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens van 29 augustus 1997 en de e-commercewet van 18 juli 2002 is de verkoper verplicht om persoonsgegevens te beschermen. Door bij zijn bestelling zijn persoonsgegevens op te geven aan de verkoper gaat hij ermee akkoord dat deze door de verkoper zullen worden verwerkt om de geplaatste bestelling te kunnen uitvoeren. De koper mag zijn persoonsgegevens te allen tijde inkijken en bijwerken.

 15. Slotbepalingen
 16. Al het tekst- en fotomateriaal van de producten op de website https://www.blinds-4-you.com/nl/ is auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden om dit te kopiëren of te verspreiden voor commerciële doeleinden of om het weer te geven of andere websites zonder dat wij daarmee akkoord zijn gegaan.

  Door een bestelling te plaatsen op onze website verklaart de koper dat hij de voorwaarden van de winkel heeft doorgenomen en daarmee akkoord gaat. Ingeval de koper de voorwaarden niet naleeft, mag de winkeleigenaar de geplaatste bestellingen als ongeldig beschouwen.

  Geen enkele van de voorwaarden is bedoeld om de rechten van de koper te schenden. Ze mogen ook niet als zodanig worden geïnterpreteerd, daar verkoper verklaart dat hij bij onregelmatigheden de geldende wetgeving zal naleven in de plaats van de betwiste voorwaarden. Er kunnen wijzigingen aan de voorwaarden worden aangebracht om deze in overeenstemming te brengen met de geldende wetgeving.

  Bij aangelegenheden die niet worden geregeld door deze voorwaarden zijn de desbetreffende wettelijke bepalingen van kracht. Indien de koper daarmee akkoord gaat zullen geschillen via een bemiddeling of buitengerechtelijke geschilprocedure worden opgelost. Uiteindelijk is de plaatselijk en materieel bevoegde rechtbank van gemeen recht bevoegd om geschillen te beslechten.

  Overeenkomstig de wet van 2 maart 2000 inzake de bescherming van enkele consumentenrechten en inzake de aansprakelijkheid bij schade als gevolg van onveilige producten dient de klant op afstand en uiterlijk op het moment waarop hem het concept van de overeenkomst wordt doorgestuurd, op de hoogte te worden gesteld van zijn recht om de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn van 14 dagen, met uitzondering van overeenkomsten inzake goederen met kenmerken die door de consument zijn opgegeven in een complexe bestelling of die nauw verband houden met zijn persoon (art. 10 lid 3), oftewel producten die zijn vervaardigd op individueel verzoek van de klant.

  OPGELET !!!

  Touwtjes en kraaltjes die dienen om de goederen te bedienen kunnen gevaarlijke lussen vormen, vooral voor kleine kinderen - alle elementen moeten voldoende worden beveiligd met behulp van de meegeleverde spelden en handvatten en op een plaats die niet toegankelijk is voor kinderen! (Aanbevolen montagehoogte van de handvatten: 130-150 cm boven de vloer). Door deze handvatten en vangmullen te monteren wordt het verstikkingsgevaar verkleind. Het is aangetoond dat er al kleine kinderen zijn gestikt in de lussen van touwtjes, kettinkjes of tape en bedieningstouwen. Houdt bedden, kinderboxen en meubels uit de buurt van de touwtjes van de vensterbedekkingen. Houd u tevens rekening met de montageaanwijzingen wanneer u de aangekochte goederen monteert of in gebruik neemt. Leef de aanwijzing na met het oog op de toekomst. Het gebruik van aanvullende beveiligingsapparatuur verkleint het verstikkingsgevaar.